Komunikacja i szkolenia

Komunikacja i szkolenia

Rady doradcze

Organizacja i pełna obsluga, łącznie z przygotowaniem raportów ze spotkań:

 • Rad konsultacyjnych
 • Eksperckich dyskusji panelowych
 • Indywidualnych dyskusji z wybranym ekspertem / ekspertami z danej dziedziny
 • Paneli dyskusyjnych na podstawie przygotowanych przeglądów literatury
 • Spotkań badaczy
 • Paneli Delphi (ankietowania wybranej grupy anonimowych ekspertów w celu długoterminowego prognozowania kierunku badań naukowych i prac rozwojowych)
 • Debat w stylu Oxford

Powyższe usługi mogą być zrealizowane przy bezpośrednim udziale zleceniodawcy lub wyłącznie przez przedstawicieli Proper Medical Writing.

Pełna obsługa spotkania eksperckiego obejmuje następujące etapy:

 1. Definicja problemu oraz ustalenie zakresu tematycznego wraz z uściśleniem pytań, na które ekspertyza ma odpowiedzieć
 2. Identyfikacja ekspertów, przygotowanie proponowanej listy osób i ustalenie jej ostatecznej wersji z klientem
 3. identyfikacja źródeł informacji
 4. dobór najbardziej skutecznej formy zdobycia informacji (np. rada konsultacyjna, dyskusja panelowa)
 5. przygotowanie do dyskusji panelowej/rady konsultacyjnej, glownie pod wzgledem merytorycznym i logistycznym
 6. podsumowanie, analiza i synteza zebranych informacji
 7. przygotowanie raportu lub protokolu
 8. opracowanie publikacji

Szkolenia

Od 2007 roku PMW organizuje warsztaty i konferencje, podczas których przeszkolono już ponad 1000 osób, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Organizujemy programy szkoleniowe zamknięte dostosowane do poziomu uczestników, jak również otwarte szkolenia dla lekarzy, naukowców, badaczy i firm farmaceutycznych (działów marketingu, medycznych, klinicznych, rejestracji leków i monitorowania działań niepożądanych).

Nasze szkolenia prowadzone są w sposób obiektywny i cechują się wysoką jakością merytoryczną.

Obecnie oferujemy następujące szkolenia:

 • prezentacja wyników medycznych na konferencjach naukowych
 • medical writing (jak napisać artykuł naukowy)
 • dokumentacja badań klinicznych
 • publikacja artykułów naukowych
 • statystyka kliniczna dla niestatystyków (jak czytać i zrozumieć statystykę)
 • wystąpienia publiczne
 • pisanie wniosków o grant
 • krytyczna ocena opublikowanych artykułów naukowych
 • krytyczna ocena projektów badawczych
 • projektowanie badania klinicznego, statystyki i formularze samooceny wyników leczenia przez pacjentów (Patient-Reported Outcomes, PRO)
 • medical writing i komunikacja dla medical affairs
 • medycyna oparta na faktach
 • wyszukiwanie informacji w medycznych bazach danych 

Szkolenie jest skutecznym sposobem na poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności, wspiera rozwój naukowy w obszarze badań klinicznych, w tym badaniami postmarketingowych. Tematy naszych szkoleń pokrywają większość kwestii wiążących się z pracą naukową. Poruszamy zarówno tematy podstawowe, takie jak metody pisania publikacji naukowych (po angielsku i polsku), jak i bardziej zaawansowane (przygotowanie manuskryptu do publikacji w czasopiśmie z wysokim wskaźnikiem cytowań; statystyka w badaniach naukowych). Skupiamy się także na tematach często pomijanych w takim typie szkolenia, ale równie ważnych w osiągnięciu sukcesu naukowego, takich jak wystąpienia publiczne (poziom podstawowy i zaawansowany), prezentacje i plakaty konferencyjne (koncept, projekt i wydruk).

Bardzo ważny jest dla nas interaktywny charakter szkoleń. Dlatego tez nasze grupy szkoleniowe są małe, a warsztaty (zajęcia praktyczne, ćwiczenia i opisy przypadków) stanowią ponad polowe wszystkich naszych kursów.

Naszymi wykładowcami są autorzy wielu publikacji oraz specjaliści o bogatym doświadczeniu w prezentowaniu wyników badań na międzynarodowych konferencjach, sympozjach i innych spotkaniach naukowych. Mają również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pisania prac naukowych, sztuki prezentacji i przygotowywania dokumentacji rejestracyjnej.

Program naszego szkolenia z obszaru Medical Writing została przygotowany we współpracy z Dr Stephenem Locke, byłym redaktorem British Medical Journal (1975 - 1991), doktorem i pedagogiem oraz autorem i recenzentem wielu tekstów z dziedziny dziennikarstwa medycznego. Od 2009, naszym głównym wykładowcą jest Dr. John Carpenter, profesor na Uniwersytecie w Manchesterze, członek zarządu EMWA i współautor europejskich wytycznych dla recenzentów medycznych artykułów naukowych.

 

Komunikacja medyczna

 • Manuskrypty
 • Doniesienia z konferencji
 • Monografie
 • Komentarze
 • Prezentacje
 • Plakaty
 • Informacje dla pacjenta
 • Artykuły edukacyjne dla pacjentów
 • Treści na strony internetowe o tematyce medycznej (w tym informacje o produkcie)
 • Przeszukiwanie medycznych baz danych
 • Administracja stron internetowych o tematyce zwiazanej ze zdrowiem (dostarczanie treści, zarządzanie zawartością, optymalizacja słów kluczowych i funkcjonalności)

Oferta szkoleń otwartych - styczeń 2020

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów na szkolenia otwarte:

 • Krytyczna Ocena Publikacji Naukowych z Medycyny i Nauk Pokrewnych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy z koordynatorką szkoleń Martą Podoską pod adresem:
marta.podoska@propermedicalwriting.com

Cena jednodniowego warsztatu (wraz z lunchem, przekąskami i przerwami kawowymi):

1200zl netto + 23% VAT dla firm i instytucji

1200zl brutto dla osób fizycznych

KRYTYCZNA OCENA PUBLIKACJI NAUKOWYCH – 25.01.2020 WARSZAWA

Szkolenie to zostało przygotowane z myślą o doradcach medycznych i pracownikach działów klinicznych w firmach farmaceutycznych, a także dla klinicystów i naukowców, dla których właściwe rozumienie oraz wnikliwa analiza publikacji medycznych są szczególnie istotne. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie krytycznego czytania publikacji, a przede wszystkim:

 • rozumienia, czy zostały one przygotowane zgodnie z wymaganiami Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (International Committee of Medical Journals Editors – ICMJE) – schemat IMRAD
 • odniesienia wstępu pracy do ogólnych założeń pracy
 • oceny prawidłowości zastosowania metod oraz sposobu ich przedstawienia
 • weryfikacji uwzględnionych w pracy wyników pod kątem ich wartości jako dowodów naukowych zgodnie z klasyfikacją Evidence-Based Medicine
 • wyboru wyników w świetle celu i założeń badania, a także problemu badawczego
 • interpretacji wyników, ich spójności oraz sposobu przedstawienia z uwzględnieniem elementów statystyki
 • ogólnej oceny publikacji z punktu widzenia metodologii jej przygotowania oraz wartości naukowej – kryteria rozróżnienia słabych i dobrych publikacji oraz przygotowywanie rankingu publikacji

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

 • ogólnie ocenić publikację jako dobra lub słabą
 • wskazać zarówno mocne strony, jak i niedociągnięcia
 • odnieść się do przedstawionej metodologii i wyników w świetle problemów ujętych we wstępie do pracy, a przede wszystkim celów pracy
 • krytycznie ocenić interpretację wyników, przeprowadzoną dyskusję i wyciągnięte wnioski
 • wybrać i przedstawić wyników z punktu widzenia statystyki
 • sklasyfikować wyniki jako dowody naukowe zgodnie z Evidence-Based Medicine
 • zastosować zdobytą wiedzę w praktyce

 

pmw