Komunikacja i szkolenia

Komunikacja i szkolenia

Szkolenia on-line

Oferta:

 • Prezentacja wyników badań na konferencjach medycznych, w tym konferencjach prowadzonych on-line
 • Medycyna oparta na faktach (EBM)
 • Podstawy pisania publikacji naukowej zdalnie i w zespołach rozproszonych
 • Krytyczne czytanie publikacji naukowych
 • Statystyka dla nie-statystyków
 • Podstawy badań klinicznych

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: mail@propermedicalwriting.com.

 

Szkolenia stacjonarne

Od 2007 roku PMW organizuje warsztaty i konferencje, podczas których przeszkolono już ponad 1000 osób, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Organizujemy programy szkoleniowe zamknięte dostosowane do poziomu uczestników, jak również otwarte szkolenia dla lekarzy, naukowców, badaczy i firm farmaceutycznych (działów marketingu, medycznych, klinicznych, rejestracji leków i monitorowania działań niepożądanych).

Nasze szkolenia prowadzone są w sposób obiektywny i cechują się wysoką jakością merytoryczną.

Obecnie oferujemy następujące szkolenia:

 • prezentacja wyników medycznych na konferencjach naukowych
 • medical writing (jak napisać artykuł naukowy)
 • dokumentacja badań klinicznych
 • publikacja artykułów naukowych
 • statystyka kliniczna dla niestatystyków (jak czytać i zrozumieć statystykę)
 • wystąpienia publiczne
 • pisanie wniosków o grant
 • krytyczna ocena opublikowanych artykułów naukowych
 • krytyczna ocena projektów badawczych
 • projektowanie badania klinicznego, statystyki i formularze samooceny wyników leczenia przez pacjentów (Patient-Reported Outcomes, PRO)
 • medical writing i komunikacja dla medical affairs
 • medycyna oparta na faktach
 • wyszukiwanie informacji w medycznych bazach danych 

Szkolenie jest skutecznym sposobem na poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności, wspiera rozwój naukowy w obszarze badań klinicznych, w tym badaniami postmarketingowych. Tematy naszych szkoleń pokrywają większość kwestii wiążących się z pracą naukową. Poruszamy zarówno tematy podstawowe, takie jak metody pisania publikacji naukowych (po angielsku i polsku), jak i bardziej zaawansowane (przygotowanie manuskryptu do publikacji w czasopiśmie z wysokim wskaźnikiem cytowań; statystyka w badaniach naukowych). Skupiamy się także na tematach często pomijanych w takim typie szkolenia, ale równie ważnych w osiągnięciu sukcesu naukowego, takich jak wystąpienia publiczne (poziom podstawowy i zaawansowany), prezentacje i plakaty konferencyjne (koncept, projekt i wydruk).

Bardzo ważny jest dla nas interaktywny charakter szkoleń. Dlatego tez nasze grupy szkoleniowe są małe, a warsztaty (zajęcia praktyczne, ćwiczenia i opisy przypadków) stanowią ponad polowe wszystkich naszych kursów.

Naszymi wykładowcami są autorzy wielu publikacji oraz specjaliści o bogatym doświadczeniu w prezentowaniu wyników badań na międzynarodowych konferencjach, sympozjach i innych spotkaniach naukowych. Mają również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pisania prac naukowych, sztuki prezentacji i przygotowywania dokumentacji rejestracyjnej.

Program naszego szkolenia z obszaru Medical Writing została przygotowany we współpracy z Dr Stephenem Locke, byłym redaktorem British Medical Journal (1975 - 1991), doktorem i pedagogiem oraz autorem i recenzentem wielu tekstów z dziedziny dziennikarstwa medycznego. Od 2009, naszym głównym wykładowcą jest Dr. John Carpenter, profesor na Uniwersytecie w Manchesterze, członek zarządu EMWA i współautor europejskich wytycznych dla recenzentów medycznych artykułów naukowych.

 

Rady doradcze

Organizacja i pełna obsluga, łącznie z przygotowaniem raportów ze spotkań:

 • Rad konsultacyjnych
 • Eksperckich dyskusji panelowych
 • Indywidualnych dyskusji z wybranym ekspertem / ekspertami z danej dziedziny
 • Paneli dyskusyjnych na podstawie przygotowanych przeglądów literatury
 • Spotkań badaczy
 • Paneli Delphi (ankietowania wybranej grupy anonimowych ekspertów w celu długoterminowego prognozowania kierunku badań naukowych i prac rozwojowych)
 • Debat w stylu Oxford

Powyższe usługi mogą być zrealizowane przy bezpośrednim udziale zleceniodawcy lub wyłącznie przez przedstawicieli Proper Medical Writing.

Pełna obsługa spotkania eksperckiego obejmuje następujące etapy:

 1. Definicja problemu oraz ustalenie zakresu tematycznego wraz z uściśleniem pytań, na które ekspertyza ma odpowiedzieć
 2. Identyfikacja ekspertów, przygotowanie proponowanej listy osób i ustalenie jej ostatecznej wersji z klientem
 3. identyfikacja źródeł informacji
 4. dobór najbardziej skutecznej formy zdobycia informacji (np. rada konsultacyjna, dyskusja panelowa)
 5. przygotowanie do dyskusji panelowej/rady konsultacyjnej, glownie pod wzgledem merytorycznym i logistycznym
 6. podsumowanie, analiza i synteza zebranych informacji
 7. przygotowanie raportu lub protokolu
 8. opracowanie publikacji

Komunikacja medyczna

 • Manuskrypty
 • Doniesienia z konferencji
 • Monografie
 • Komentarze
 • Prezentacje
 • Plakaty
 • Informacje dla pacjenta
 • Artykuły edukacyjne dla pacjentów
 • Treści na strony internetowe o tematyce medycznej (w tym informacje o produkcie)
 • Przeszukiwanie medycznych baz danych
 • Administracja stron internetowych o tematyce zwiazanej ze zdrowiem (dostarczanie treści, zarządzanie zawartością, optymalizacja słów kluczowych i funkcjonalności)
pmw